Péče o zemědělskou krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců

Mezi zemědělci a ornitology ve Východních Čechách vzniká moc pěkná spolupráce - "Péče o zemědělskou krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“. Iniciátorem projektu je Ing. Stanislav Šimek a velké poděkování v oblasti zemědělství patří především těm podnikům, které se v okrese Hradec Králové a Jičín rozhodly uvedený projekt realizovat v rámci obvodu svého hospodaření. Ve velkém rozsahu se rozhodla realizovat uvedený projekt společnost ZS Kratonohy a.s. spolu s Volanickou zemědělskou a.s. V případě těchto společností se jedná o dva rozsáhlé pilotní projekty s velkými soubory instalovaných budek v krajině, které nám poslouží k hodnocení úspěšnosti včetně získání statistických veličin a prognózy vývoje osídlování dutinových pěvců u ostatních subjektů s obdobným typem krajinných prvků. Další společností, která se přihlásila k realizaci tohoto projektu zaměřeného na péči o krajinu je společnost Vejce Kosičky - Milujeme Vejce a Agrochov Stará Paka a.s. Budky jsou hojně obsazené a svůj domov zde našly především sýkory koňadry a sýkory modřinky.