Včelařství Královéhradeckého kraje

Včelařství v našem kraji má dlouhou tradici a bohatou historii. Začaly zde již v 19. stol. vznikat vůbec první včelařské spolky, které mnohde přetrvaly dodnes. Včely a včelaře zde najdete téměř v každé obci a zejména zemědělsky obdělávaná část kraje se může pochlubit dobrým zavčelením, což je důležité pro opylení hmyzosnubných rostlin, ať už kulturně pěstovaných nebo vyskytujících se v přírodním prostředí. V kraji je také velké množství intenzivních sadů, kde je opylení velmi důležité pro dosažení ekonomicky rentabilních výnosů ovoce.

V roce 2022 bylo v Královéhradeckém kraji evidováno necelých 40 000 včelstev a cca 3 600 chovatelů včel. Vzhledem k tomu, že hobby včelařství má v ČR dlouhodobou tradici, jsou včelstva skoro rovnoměrně rozmístěna po krajině především u malých chovatelů do 10 včelstev a jen menší část chovají větší včelaři. Také některé zemědělské podniky v kraji chovají včely, ať už pro opylení sadů, kde je to důležitou součástí jejich hospodaření, nebo jen ze zájmu o tento obor. To je ale velmi pozitivní pro pochopení vztahu včelař – zemědělec, kde často dochází k třecím plochám a nedorozuměním zejména v záležitosti chemické ochrany rostlin. V této otázce je nutno říci, že včelařství je součástí zemědělství a zemědělec bez včel nemůže dosahovat vysokých výnosů a i včelaři těží z intenzivního pěstování hlavně kvetoucích zemědělských plodin. V tomto ohledu je potřeba vsadit na vzájemný respekt a komunikaci. Tam, kde včelaři s pěstiteli komunikují a vědí o sobě, povětšinou nedochází k problémům. Důležité je dodržovat všechny pokyny platné při ochraně rostlin a přípravky do kvetoucích porostů aplikovat pokud možno mimo dobu letu včel, a to raději i ty, jež jsou deklarovány jako neškodné. V našem kraji je nutno vycházet z toho, že včely jsou prostě všude a podle toho k ochraně rostlin přistupovat. Pokud již k něčemu dojde, je potřeba záležitost ihned řešit s veterinární správou, příslušným včelařem, jehož kontakt lze nalézt v LPIS a pomoci s kontakty též může místní spolek ČSV.

V samotném chovu včel je Královéhradecký kraj na vysoké úrovni. Probíhá zde vysoká spolková organizovanost, což se projevuje hlavně ve vzdělávání včelařů a vysoké informovanosti ohledně tlumení včelích nákaz a ochrany včel. Také prezentace významu včelařství vzhledem k veřejnosti je dobrá. Modernizaci včelařství a např. diagnostice včelích nákaz napomáhá též Královéhradecký kraj vypisováním dotačních titulů pro včelařství v rámci ochrany životního prostředí a také i jednotlivé obce, které včelařské spolky materiálně i finančně podporují.

Ing. Václav Jirka, foto autor