Historie soutěže jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem

Historie soutěže jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem a spolupráce se smluvními partnery školy pro obor Opravář zemědělských strojů

V polovině již příjemným počasím okrášleného měsíce května pořádala SŠTŘ Nový Bydžov na autocvičišti výukového centra v Hlušicích Regionální kolo jízdy zručnosti s traktorem a s vlekem studentů středních škol studující zemědělské obory.

V Hlušicích se studenti střetli již po dvaadvacáté. Tato soutěž má v Hlušicích velkou tradici, chlapci i dívky vždy předvádí své dovednosti, které se naučili na svých mateřských středních školách. V některých případech se věnují zemědělské technice i dávno před tím, než nastoupí na střední školy. Na nich je již vidět vyzrálost a zkušenosti v ovládání traktoru. Vše se v Hlušicích odehrává ve velmi přátelské atmosféře – a tak to má být. Nejen ti nejlepší, ale úplně všichni soutěžící si z Hlušic za svoje snažení odnesou vždy velmi hodnotné ceny.

Ti úplně nejlepší pak postoupí do Národního finále, kde se utkávají s žáky ze všech regionů z České republiky. Studenti pak všechny získané dovednosti mohou uplatnit ve svém budoucím zaměstnání. Během studia absolvují skupinový i individuální odborný výcvik na Školních závodech i smluvních pracovištích školy. O žáky oboru Opravář zemědělských strojů je v zemědělských firmách velký zájem. Žádný z našich absolventů nemá o nabídku zaměstnání nouzi. Všichni naši absolventi díky náplni učiva jak na teorii, tak i v praxi a široké škále odborných kurzů – CLAAS, JOHN DEERE, HOLMER, SECO INDUSTRIES, FENDT a svářečských oprávnění a školení najdou uplatnění v zemědělských i strojírenských firmách.                                                                          

                                                                                                                                             Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice a vedoucí učitel odborného výcviku