Senoseče

Všimli jste si, jak se naše louky rozvoněly? Začala senoseč…

Naši zemědělci již nenaklepávají kosy, aby mohli začít se sklizní luk. Péčí o louky se udržuje druhová skladba, slouží k zadržování vody v krajině a mají mnoho dalších funkcí.

Trvalé porosty slouží také k zajištění výroby kvalitní píce pro zdravou výživu skotu. „Tráva a vojtěška jsou nedílnou součástí krmivové základny pro našich současných téměř 300 ks hovězích chlapců“ říká Ing. Václav Smetiprach, ředitel společnosti Rovina Písek, a.s. Travní porosty mají význam i jako úkryt živočišných společenstev, a proto zemědělci nezapomínají na tradiční ochranu mláďat, která jsou ukrytá ve vysokém porostu. „V naší společnosti spolupracujeme při senoseči s mysliveckým spolkem Svornost Chudeřice a se společností Kinský dal Borgo, a.s. na vyhledávání zvěře v porostu“ říká Ing. Václav Smetiprach. Zemědělci našeho kraje využívají k ochraně přírody senzory umístěné na zemědělské technice a myslivcům pomáhají drony s termokamerami.

Čas však rychle kvapí a ozimy začnou brzy zlátnout, žně se blíží mílovými kroky a zemědělci pomalu vymění žací stroje za kombajny.