Usazení a obnova populací dutinových pěvců

V těchto dnech byla provedena další kontrolu průběhu vývoje hnízdění v instalovaných budkách v rámci projektu "Péče o zemědělskou krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“ realizovaného u ZS Kratonohy a.s. Z provedené kontroly a výsledků je v tomto období patrný smysl našeho záměru a plnění jeho hlavního cíle v rámci instalace hnízdních budek v zemědělské krajině, tj. obnova populací dutinových pěvců v krajině. Ve většině obsazených budek se v současné době nacházejí mláďata v různém stáří, popřípadě některá hnízda již nová generace mrňousů opouští a poletují v bezprostředním okolí. V rámci celé naší práce nastalo nejkrásnější období, kdy krajina vítá novou generaci dutinových pěvců, kteří využili námi instalované hnízdní příležitosti v lokalitách, které jimi dosud nedisponovaly a budou se chystat na druhé hnízdění ještě v této sezoně. Velké poděkování patří těm podnikům, které do toho s námi šly a rozhodly se financovat instalaci hnízdních budek v zemědělské krajině v obvodu svého hospodaření (ZS Kratonohy a.s., Volanická zemědělská a.s., Vejce Kosičky s.r.o., Agrochov Stará Paka a.s.) Vzhledem k tomu, že mladí ptáci setrvávají s rodiči přes zimu, budeme se společně těšit, že nás budou provázet migrující hejnka spolu s novou generací i v následujícím období kalendářního roku. Věřím, že v následujících hnízdních sezonách najdeme další příznivce z řad zemědělských subjektů pro rozšíření projektu o nové lokality v jejich obvodu intenzivního hospodaření, ve kterých budeme mít možnost vytvořit nové hnízdní příležitosti pro usazení nově vznikajících populací dutinových pěvců, kteří nám budou přinášet radost svým zpěvem při procházkách přírodou.

                                                                                                                                                  Ing. Stanislav Šimek