„PÉČE O ZEMĚDĚLSKOU KRAJINU“ při usazování a obnově populací dutinových pěvců v krajině v roce 2023 názvu

„PÉČE O ZEMĚDĚLSKOU KRAJINU“ při usazování a obnově populací dutinových pěvců v krajině v roce 2023

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme zahájili realizaci vlastního projektu zaměřeného na zemědělskou krajinu s cílem obnovit populaci dutinových pěvců v krajině, která je pod tlakem intenzivních forem hospodaření. Od samého počátku nám a partnerským organizacím, které se do uvedeného projektu zapojily, tento realizovaný záměr přináší radost. Úspěšný je nejen svými výsledky z letošní hnízdní sezóny, kdy cílené ptačí druhy velice ochotně přijímaly nabídku hnízdních příležitostí v krajině, ale i tím, že se k vlastní realizaci připojují stále noví a noví partneři i mimo zemědělský sektor. Stranou nezůstali obce, školy a zástupci firem, kteří svým příspěvkem na projekt pomáhají s jeho realizací. Velice optimistické jsou i počty instalovaných hnízdních budek v krajině.

V prosinci tohoto roku se přiblížíme celkovému počtu 1 000 kusů umístěných budek. Je nesmírně příjemné slyšet z úst široké veřejnosti, jak pozitivně vnímá takovéto počínání ze strany zástupců zmiňovaných subjektů, kteří myslí na krajinu a mají zájem jí pomoci. Pokud bych na tomto místě hovořil pouze za Královéhradecký kraj a za zemědělskou oblast, mezi prvními společnostmi, které se do projektu zapojily v obvodu svého hospodaření, byly: ZS Kratonohy, a.s. a Volanická zemědělská, a.s. Instalace většího počtu instalovaných budek u těchto dvou společností slouží jako pilotní projekt k vyhodnocování výsledků včetně stanovení předpokladu pro následující období v obdobných lokalitách. Uvedené společnosti nezůstaly dlouho osamoceny a ještě v průběhu hnízdní sezóny s velkým souborem instalovaných budek na ně navázala společnost Vejce Kosičky, s.r.o, která se velice aktivně podílí na obsazování páteřní linie podél břehů řeky Bystřice s využitím břehového porostu řeky směrem k Chlumci nad Cidlinou. Při hodnocení výsledků projektu v roce 2023 v Královéhradeckém kraji nelze opomenout tu skutečnost, že uvedená společnost Vejce Kosičky, s.r.o. se mimo jiné prostřednictvím ředitele, pana Mgr. Jana Pozdílka, rozhodla navázat na realizovaný projekt zaměřený na dutinové pěvce a instalovat současně i hnízdní příležitosti pro zástupce z řádu dravých ptáků, poštolku obecnou. Jak je známo, v případě tohoto malého dravce se jedná o přirozeného predátora nejvýznamnějšího zemědělského škůdce, hraboše polního. Takováto podpora hnízdění poštolky obecné má za následek zvýšení predačního tlaku na hraboše s pozitivními výsledky v rámci biologické ochrany porostů. Společnost Vejce Kosičky, s.r.o. chce podporou hnízdící populace poštolky vyvíjet a postupně zintenzivnit predační tlak těchto dravých ptáků na hraboše polního a svým počínáním pomoci zemědělským subjektům hospodařícím v této oblasti. Vlastními silami vyrobené hnízdní budky bude společnost instalovat již od počátku roku 2024. 

Velice příjemnou zprávou je, že se v posledních týdnech v Královéhradeckém kraji přihlásili k realizaci projektu na usazování a obnovu populací dutinových pěvců zástupci dalších společností, kterými jsou: Agrochov Stará Paka, a.s., Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Z E P O Bělohrad, a. s. společně s městem Lázně Bělohrad. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim partnerům za realizaci projektu „Péče o zemědělskou krajinu - usazování a obnova populací dutinových pěvců“ v roce 2023 včetně všech dalších aktivit, které přinášejí naší krajině užitek. Velké poděkování současně patří Územní organizaci Zemědělského svazu České republiky, za jejíž podpory projekt oslovuje stále nové zájemce o jeho realizaci.
Věřím, že i následující rok 2024 bude úspěšným a těším se na další spolupráci s Vámi. Přeji úspěšný rok 2024.

Slovo autora projektu
Za autora: Ing. Stanislav Šimek