Roboty pro produkci potravin a udržitelnost zemědělství

Za účasti zástupců výrobce, společnosti AgXeed B.V., zemědělských novinářů a významných zemědělců byl 20. 9. 2023 na tiskové konferenci oficiálně představen autonomní polní robot AgXEED AgBot 5.115T2 o výkonu 115 kW. Poté proběhlo praktické předvedení robotického stroje na pozemcích Zemědělské společnosti Sloveč, a.s.
Jde o první komerčně dostupný autonomní stroj, který svou koncepcí odpovídá klasickému traktoru a může agregovat s nářadím běžně dostupným na farmách. Stroj posouvá naše zemědělství mezi světovou technologickou špičku a pomůže plnit náročné požadavky na konkurenceschopnou produkci domácích potravin v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny. Zastoupení pro český trh získala společnost Leading Farmers CZ, a.s., která má dlouhodobé zkušenosti při implementaci nejnovějších technologií precizního zemědělství v zemědělské praxi.
Autonomní polní robot AgXEED AgBot 5.115T2 má pásový podvozek a zajímavostí je jeho pohon pomocí diesel-elektrického agregátu, který mu dává dynamické pojezdové vlastnosti důležité pro šetrný pohyb po půdě a dostatečné využití výkonu pro efektivní agregaci se zemědělským nářadím. Využití robotů bude mít pro zemědělství dalekosáhlá pozitiva:
- velmi přesná aplikace hnojiv a pesticidů díky navádění s přesností až +/- 2,5 cm přináší zabezpečení
dostatečné produkce kvalitních potravin a zároveň plnění náročných kritérií EU na ochranu přírody a krajiny
- nasazení flotil robotů umožní efektivnější plánování pěstitelských ploch a jejich kultivace zejména vzhledem
k ochraně před půdní erozí a zvětšení druhové diverzity zemědělských ploch
- řešení problému nedostatku pracovníků v zemědělství, který je markantní zejména v průmyslových
regionech
Zavádění polních robotů do praxe není příležitostí jen pro konkurenceschopnější zemědělství, ale také pro české inovativní firmy, které budou moci využít příležitostí při další výzvě, kterou bude vybavení všech zemědělských strojů automatizovanými senzorickými systémy tak, aby se využití robotů nadále zefektivňovalo.
Leading Farmers CZ, a.s. - toto je přesné zemědělství.