Den otevřených dveří na Farmě Brocná

Farma Brocná oslavila 30. leté výročí založení farmy a u této příležitosti se konal na farmě Den otevřených dveří. Dopoledne si farmu přišly prohlédnout děti z okolních základních škol. Děti se seznámily s provozem střediska rostlinné výbory, prohlédly si zemědělskou techniku a nahlédly i do strojovny bioplynové stanice. Ve středisku Hraštice si žáci prohlédli odchov telat a produkci mléka. Odpoledne byl stejný program připraven i pro veřejnost ze širokého okolí. V sobotu navštívili farmu vlastníci pozemků, pro které byla připravena beseda s jednateli farmy. V současné době má farma 23 zaměstnanců a obdělává 615ha.