Den otevřených dveří v zemědělské společnosti Volanická zemědělská a.s.

15. 2. 2024 k nám do zemědělské společnosti Volanická zemědělská, a.s. přijeli na exkurzi studenti 1. ročníku učebního oboru Zemědělec – farmář Zemědělské akademie a gymnázia Hořice v doprovodu svých učitelů. Po příjezdu do areálu Volanice je ekonomka Ing. Petra Zmátlíková seznámila se základními informacemi o zemědělském podniku, který hospodaří v okrese Jičín. V areálu Volanice jsme jim připravili prohlídku naší bioplynové stanice. Výklad principu fungování bioelektrárny byl doplněn schématem a dále fotografiemi ze stavby bioplynové elektrárny a fotografiemi vnitřní technologie.

Poté jsme se vydali na prohlídku jednotlivých částí stanice s výkladem technika p. Zdeňka Neumana, který také odpovídal na dotazy. Následovala procházka přes areál a prohlídka teletníku, odchovny býků a skladovacích silážních žlabů. Studenti dále viděli posklizňovou linku s nově vybudovanými zásobníky na obiloviny a řepku.

Náš agronom Bc. Petr Prajs studentům sdělil podrobnější informace o rostlinné výrobě, vysvětlil jim proces naskladnění, čištění a vyskladnění komodit. Dále jim ukázal šrotovací linku. Řeč byla také o omezeních pro pěstování plodin z důvodu eroze nebo nařízení evropské a státní legislativy. Jako překvapení byla pro studenty připravena tipovací soutěž a tři nejlepší studentky získaly za správně odpovědi drobné dárky.

Následoval přejezd studentů do střediska živočišné výroby ve Veselské Lhotě, kde na studenty čekala zootechnička Bc. Marie Hakenová, která studentům ukázala produkční kravín, kde chováme 500 dojnic. Zde jim vysvětlila princip větrání ve stáji a také funkci obojků snímajících aktivitu zvířat. Exkurze pokračovala prohlídkou naší dojírny, mléčnice a technického zázemí. Studenty, kteří se zajímali o náš zootechnický SW, paní zootechnička vzala do kanceláře na krátkou ukázku. Ostatní studenti si prohlédli část areálu, kde jsou odchovávána v boudičkách malá telata po narození a také nově vybudovanou fotovoltaickou elektrárnu.

Děkuji všem zaměstnancům naší firmy, kteří se během exkurze studentům věnovali. Doufáme, že se studentům u nás líbilo. Mohli dnes nakouknout do reálného zemědělského provozu. Snad někteří z nich budou mít po vyučení zájem v zemědělství pracovat. Ve spolupráci se Zemědělským svazem územní organizací Hradec Králové a Jičín se budeme těšit na další podobnou návštěvu studentů ze středních nebo základních škol. 

                                                                                                                                                                                     Ing. Petra Zmátlíková, Volanická zemědělská, a.s.