Den otevřených dveří v zemědělské společnosti ZOPOS a.s.

Tentokrát jsme se s naším vzdělávacím programem zúčastnili oslav 30. výročí založení společnosti ZOPOS a.s., který leží v okrese Rychnov nad Kněžnou a kde proběhl den otevřených dveří. Součástí celé akce byla soutěžní výstava skotu Orlický pohár.

Zemědělský podnik představil jeho ředitel Ing. Zbyněk Myšák a hosté se tak dozvěděli, že se zde pěstuje pšenice, ječmen, řepka olejka, vojtěška, kukuřice, travní směsi a brambory. Návštěvníci měli možnost vidět širokou škálu zemědělské techniky a moderních technologií, včetně GPS pro setí, aplikaci pesticidů a hnojiv. Společnost ZOPOS a.s. využívá prvky precizního zemědělství, investuje do obnovy strojového parku a dbá na udržování půdní úrodnosti.

Klíčovým sektorem společnosti je chov prasat a skotu. Velkou investicí byla výstavba Mléčné farmy ve Svídnici, kde chovají červenostrakaté dojnice a provozují moderní dojírnu. V letech 2021-2022 proběhla rozsáhlá rekonstrukce chovu prasat. Na specializovaných farmách v Borovnici a na Vrbici se zaměřují na chov prasnic a selat. Návštěvníci mohli ochutnat uzenářské výrobky, které vyrábí zaměstnanci společnosti v Chlenech z vlastních surovin s vysokým podílem masa. O tom, že se oslava podařila svědčí velký zájem návštěvníků.