ZŠ a MŠ Boharyně

V polovině března jsme uskutečnili první workshop, který proběhl díky edukačnímu programu: Poznávej s námi zemědělství podpořeným Královéhradeckým krajem. Premiéra byla realizovaná na základní škole v Boharyni, okr. Hradec Králové. Cílem projektu je zpřístupnit dětem problematiku současného zemědělství, zasvětit do historického vývoje a v neposlední řadě i vzbudit zájem o tento důležitý obor.

Dle těchto cílů byla rozvržena i realizovaná akce. Pro žáky prvního stupně byla připravená společná beseda, na níž navazovaly doprovodné aktivity. Během tohoto programu se děti mohly seznámit se zemědělstvím od nejstarších dob až po moderní technologie a současnou zemědělskou produkci. Mezi činnosti, které byly pro děti nachystané, patřilo mletí obilí, řezání pazourkovými nástroji, poznávaní plodin a hmyzu. Dále se děti seznámily s jednotlivými stroji využívanými na práci na poli. Součástí bylo měření vlhkosti obilí a výrobních procesů od zemědělské produkce až po potravinářský výrobek. Skvělý pracovní kolektiv školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Vavřinkové žáky namotivoval na program. Proto se lektorkám s dětmi velmi dobře pracovalo. Žáci se neostýchali klást dotazy a rozvíjet debatu.  

Mgr. Eliška Drnovská, lektorka projektu