Na začátku dubna byl realizován další workshop z projektu Poznávej s námi zemědělství na Základní škole v Dobrém u Dobrušky (okres Rychnov nad Kněžnou). Našeho programu se účastnili žáci šestého, sedmého a osmého ročníku. Věku žáků byl přizpůsoben obsah prezentace a následné dílčí aktivity. Studentům byla v první teoretické části představena minulost a současnost zemědělství. Po úvodním seznámení se základními etapy vývoje zemědělství byl výklad směřován na současné trendy a problematiku moderního zemědělství. U studentů se přednáška setkala s velkým zájmem, neboť někteří z nich se chystají pokračovat ve středoškolském studiu na regionálních školách obdobného zaměření (Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí). Následně program kurzu přešel do své praktické části. Studenti si mohli například vyzkoušet mletí obilí, určování zemědělských plodin a jejich výsledných potravinářských produktů. Děkujeme za vřelé přijetí zaměstnanců školy a za pozornost žáků, které navodilo příjemnou atmosféru workshopu.

Mgr. Eliška Drnovská, lektorka