Základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohradě

V rámci projektu Poznávej s námi zemědělství byl realizován další workshop na Základní škole K. V. Raise v Lázních Bělohrad (okr. Jičín). Projekt je určen pro první a druhé stupně základních škol, jeho cílem je zvýšit povědomí žáku o minulosti, vývoji a současných trendech zemědělství. Program se skládal ze dvou částí, první teoretické a druhé praktické. Na úvod první části byl představen vývoj českého zemědělství od pravěku po 20. století. V rámci aktuálních trendů bylo představeno i tzv. precizní zemědělství. Jedná se o aktuální snahu implementovat do zemědělství nejnovější vědecké poznatky a technologie s cílem vyšší produkce a snížení dopadu hospodaření na životní prostředí. V následující praktické části si žáci vyzkoušeli práci s přístroji, které určují a měří vlhkost zrní a plodin. Dále pracovali s testy určování Ph půdy. Vyzkoušet si mohli i archaické zpracování obilního zrna – mletí na kamenném žernovu a dále porcování plodin silicitovými nástroji.

Eliška Drnovská, lektorka