ZŠ a MŠ Kosičky, ZŠ Kratonohy

Workshop Poznávej s námi zemědělství byl v polovině dubna realizován na dvou základních školách: Základní a mateřská škola Kratonohy a Základní školy Kosičky. Pro obě školy byl přichystán stejný program, který byl přizpůsoben věku žáků – první až pátá třída prvního stupně. Nejprve proběhla teoretická část zaměřená na přehled zemědělských zvířat chovaných v současné době. Seznámeni byli s druhy zemědělské techniky a její využití v rámci obdělávání polností. Žáci byli seznámeni i nejběžnějšími plodinami, které jsou pěstovány. Druhá praktická část se věnovala určování hmyzu – škůdců zemědělských plodin. Žáci dále poznávali druhy zemědělské techniky 19. a 20. století na základě jejich modelů. Aktivity byly též zaměřeny na zpracování plodin v předprůmyslové době. Jedna z činností se věnovala určování vývojových etap hospodářských zvířat a rozpoznávání jejich pohlavního dimorfizmu.

Eliška Drnoská, lektorka