Víkend otevřených zahrad

Navštivte Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Víkendu otevřených zahrad, vstup je zdarma. Těšit se můžete na prohlídku areálu Zahrady léčivých rostlin, střešní zahradu s vyhlídkou a sbírkový skleník. V průběhu víkendu se budou pro zájemce konat komentované prohlídky skleníku i venkovního areálu.

Ve venkovním areálu zahrady najdete např. kolekce pivoněk a růží, výukové systémy – poznávací botanický systém, fytoterapeutický systém a toxikologický systém.

Můžete si také projít Naučnou stezku farmacie a seznámit se s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.

Pro lepší orientaci v areálu zahrady budou k dispozici studenti Farmaceutické fakulty UK, kteří návštěvníkům podají informace. 10. a 11. 6. 2023, vždy od 8 do 18 hodin v areál Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, ulice Botanická vedle Pajkrovy flošny v Hradci Králové

Akce je určena pro širokou veřejnost.