ZOPOS a.s.

ZOPOS a.s. hospodaří na jih od Kostelce nad Orlicí ve zvlněné krajině Orlického podhůří od roku 1993 v areálu obcí Kostelec nad Orlicí, Krchleby, Chleny, Svídnice, Borovnice, Rájec, Lhoty u Potštejna, Vrbice, Kostelecké Horky a Proruby. Jde o smíšený zemědělský podnik, který obhospodařuje výměru 1910 ha, z toho je 1430 ha půda orná. Jak k tomuto kraji patří, je náplní podnikání silná živočišná výroba s 2000 kusy červenostrakatého skotu, z nichž 700 ks je dojnic a 5 000 kusy prasat se základním stádem prasnic 400 ks v uzavřeném obratu stáda. V podniku vykrmují 300 jatečných býků za rok. V rostlinné výrobě jsou produkovány běžné plodiny a krmivová základna pro živočišnou výrobu, která je prováděna intenzivně a za využití moderních přístupů. Proto byl také chov zvířat v posledních 10 letech centralizován do několika nově postavených objektů. V letech 2015 až 2016 byla postavena Mléčná farma ve Svídnici, v roce 2018 bylo vystavěna nová odchovna jalovic v Rájci a v letech 2021 - 2022 byly zrekonstruovány/vybudovány stáje pro prasnice v Borovnici a stáje pro běhouny ve Vrbici. Podnik provozuje BPS o výkonu 1000 kW, která je založena na kejdě, travní senáži, kukuřičné siláži, cukrovarských řízcích a zpracovány jsou i nedožerky ze živočišné výroby, čímž, jak říká Ing. Myšák, je efektivně zužitkována veškerá biomasa vyprodukovaná v podniku.

V rostlinné výrobě se podnik snaží zavádět do praxe nejnovější technologie. Má vlastní techniku na veškeré polní operace od setí až po sklizeň, má vlastní linky na sklizeň kukuřice a pícnin, pouze setí kukuřice je zajištěno ve službě. Posklizňové zpracování je zajištěno v dceřiné společnosti POLI Přestavlky, kde je možno naskladnit až 11 000 tun zrnin včetně např. sóji nebo kukuřice. Služby v posklizňovém zpracování a skladování tak poskytují i dalším zemědělským podnikům. Na skladování navazuje moderní Výrobna krmných směsí ve Svídnici, která byla kompletně zmodernizovaná v roce 2020. ZOPOS a.s. má i vlastní masnou výrobu, která na profesionální úrovni zpracovává vlastní maso a produkuje široký sortiment masných výrobků a uzenin od čerstvého výsekového masa po klobásy, salámy, párky a zabijačkové pochoutky. Tyto výrobky si zákazníci mohli ještě donedávna koupit ve čtyřech vlastních prodejnách v obcích po okolí. Nyní už však bude tato prodejna pouze jedna v areálu podniku. Jak si postěžoval Ing. Myšák, stojí za tím obecně známý tlak zvyšujících se nákladů a naopak tlak obchodních řetězců, za nimiž zákazníci jdou z důvodů nižší ceny produktů. Malé prodejny na venkově takovému tlaku nemohou čelit.

Přes všechny problémy, které současná doba a zemědělská politika přináší, se v ZOPOS a.s. snaží neustále sledovat trendy a docilovat dobrých hospodářských výsledků. Také sídlo společnosti doznalo modernizace a je svým vzhledem i zázemím pro pracovníky na velmi vysoké úrovni odpovídající současné úrovni podnikání.

                                                                                                                                                                    Ing. Václav Jirka, foto: ZOPOS a.s.