AGRO DZ, s.r.o.

Společnost AGRO DZ, s.r.o., Starý Bydžov, má 30 letou historii, která začíná rokem 1993, kdy vznikla zcela od základu jako sdružení zemědělců Jiřího Drahokoupila a Ing. Jaroslava Zycha, kteří se v tehdejších pionýrských dobách pustili do zemědělského podnikání tehdy na 140 ha zemědělské půdy a se zrestituovanou technikou. „Tenkrát jsme si půjčili 1 400 000 Kč, za což se daly pořídit všechny základní stroje. Ty tahal zrestituovaný Zetor 12045. Co ten musel všechno zvládnout a co my, jen ve dvou, tomu už by dnes nikdo nevěřil“, vzpomínají oba pánové, kteří společně podnikají dodnes. Od té doby se podnikání rozrostlo. Přibývala pronajatá i vlastní půda, v roce 2000 se naskytla možnost získat do nájmu 200 ha po bývalém ZD Červeněves a výměra se tak ustálila na současných 600 ha. Právě rok 2000 považují majitelé firmy za přelomový, neboť se rozhodli ukončit výkrm brojlerů, což byla jediná živočišná výroba, a začít se plně věnovat rostlinné výrobě, a to na intenzivní bázi a s moderními technologiemi.

Společnost se věnuje převážně pěstování obilnin, řepky a cukrovky. Rozrostl se doslova i početně mechanizační park, který je tvořen stroji Case a Claas. Všechny základní stroje jsou již delší dobu vybaveny GPS navigačními systémy a autopiloty, což usnadňuje práci obsluze a hlavně přináší úspory při aplikacích, setí i přípravě půdy. Kromě sklizně cukrovky je podnik schopen zabezpečit si všechny práce vlastní technikou, včetně aplikace organických hnojiv velkokapacitním rozmetadlem Annaburger. Organickému hnojení ve Starém Bydžově přikládají velkou důležitost a spatřují jeho význam pro stabilitu obsahu organické hmoty v půdě a tím i rovnoměrnost dosahovaných výnosů i za přísušků. Jednou za čtyři roky se tak aplikuje 15 t/ha Bioganiku, což je speciálně upravená drůbeží podestýlka. Také minerální hnojení není ponecháno náhodě a již několik let jsou základní prvky P, K, Mg a také vápnění aplikovány na základě map vytvořených podle půdních rozborů s rastrem 3 ha. Takto každoročně pečlivě a s odpovědným přístupem získanou úrodu je podnik schopen, alespoň co se týká obilnin, uskladnit ve vlastních halách. Řepka a cukrovka jdou rovnou k odběrateli.

Podnik představil: Jiří Drahokoupil a Ing. Jaroslav Zych

 

                                                                                                                   Ing. Václav Jirka, foto: AGRO DZ, s.r.o.