Lovčická zemědělská a.s.

Lovčická zemědělská a.s. vznikla roku 2002 jako nástupce ZD Lovčice a hospodaří ve stejnojmenné obci na západním okraji Královéhradeckého kraje v katastrech 11 dalších obcí, přičemž částečně zasahuje i do sousedních okresů Nymburk a Kolín. Celková výměra zemědělské půdy dosahuje 1330 ha a naprostá většina je půda orná. Přestože pozemky leží v řepařské oblasti, v úrodné rovině Polabí, není zde hospodaření právě jednoduché. Z důvodu typu půd, které jsou převážně těžké až velmi těžké, není vždy jednoduché zpracování a hodně záleží na průběhu počasí. I z toho důvodu podnik zvolil strategii zpracování půdy pouze hloubkovým kypřením do 25 cm, přičemž jednou za několik let je provedeno podrývání do cca 40 cm. Rostlinná výroba je prováděna intenzivně, za využití moderní techniky vybavené navigačními systémy. Podnik je vybaven tak, aby zvládl veškeré polní práce vlastními silami až na sklizeň kukuřice, na kterou si najímají služby. Hlavní plodinou jsou obilniny, především pšenice ozimá na 400 ha, řepka a kukuřice. Ta spolu se 100 ha vojtěšky zabezpečuje krmnou základnu pro živočišnou výrobu.

Ta je v podniku zaměřena na produkci mléka, kterého je každodenně dodáváno 6000 l. Podnik chová 500 kusů skotu v uzavřeném obratu stáda, z čehož je 250 dojnic. Mladí býci se nevykrmují, ale jsou určeni na prodej. Chov je založen na volném ustájení na podestýlce, která se následně vrací do rostlinné výroby jako chlévský hnůj a podnik si produkuje celou krmnou dávku na svých polích, převáženě jako kukuřičnou siláž a senáž z vojtěšky, dokupují se pouze speciální krmné doplňky. Jak již bylo uvedeno výše, podnik Lovčická zemědělská se snaží myslet i dále, než je čistě zemědělská výroba. To se projevuje jednak přijatou mírou odpovědnosti za vlivy na životní prostředí, zohledněné např. zaváděním metod přesného zemědělství do praxe nebo také instalací fotovoltaických systémů na svých střechách. Již před několika lety při rekonstrukci dílen bylo rovněž zvoleno vytápění tepelným čerpadlem. Podnik se také snaží rozšiřovat svá odvětví podnikání a tak se zaměřili na využití stávajícího vlastního závodního stravování i pro jiné zájemce, což dnes dosahuje zavážku až 380 jídel denně hlavně do závodů a podniků v okolních obcích. 

Podnik představil: Ing. Leoš Pavlásek

                                                                                                                       Ing. Václav Jirka, foto: Lovčická zemědělská a.s.