Volanická zemědělská a.s.

Volanická zemědělská a.s. hospodaří zhruba na půl cesty mezi Jičínem a Novým Bydžovem na katastrech obcí Volanice, Vysoké Veselí, Veselská Lhota, Češov, Liběšice, celkem na 1622 ha zem. půdy, která je v nadmořské výšce cca 254 m n.m. Patří tedy do úrodné části kraje, ovšem hospodaření zde přesto není jednoduché, neboť se realizuje z velké části na těžkých až velmi těžkých půdách, a ti kdo to znají, ví, o čem je řeč.

Odpovídá tomu také volba technologií rostlinné výroby, kdy je v převážné míře využívána orebná technologie, avšak podle stavu půdy, vlhkosti apod. a zejména plodiny, která bude vysévána, je často využito pouze hloubkové kypření. Tím se tedy dostáváme k rostlinné výrobě, která je založena na produkci běžných tržních plodin, jako jsou pšenice, řepka a zde samozřejmě i cukrovka. Ovšem velmi důležitým úkolem je rovněž zabezpečení krmné základny pro silnou živočišnou produkci a také pro bioplynovou stanici. Tuto část reprezentuje hlavně více než 300 ha kukuřice. Co se týká výživy a hnojení, využívá se co nejvíce organika z vlastní živočišné výroby a digestát z BPS. Další hnojení probíhá průmyslovými hnojivy na dlouhodobě průměrný výnos např. u pšenice 7,5 t/ha. Podnik je vybaven technikou tak, aby si dokázal veškeré práce zabezpečit ve vlastní režii, kromě sklizně cukrovky, kam ale i tak poskytuje posádku na sklizeč řepy. Z posledních investic to byl např. nákup postřikovače Horsch Leeb a letos jedna z největších investic půjde do nové řezačky Claas Jaguar. Podnik je rovněž vybaven posklizňovou linkou s čištěním a možností uskladnit až 1800 t obilnin.

Podnik je typickým smíšeným hospodářstvím a reprezentuje jej tedy i živočišná výroba. Zde je nejdůležitější produkce mléka od 510 krav červenostrakatých s uzavřeným obratem stáda. V roce 2006 byl pro ně ve Veselské Lhotě postaven nový kravín na místě staré stáje. Ve Volanicích jsou vykrmování býčci do 2 let. Část mladých býčků a jalovic jde také na prodej. Součástí živočišné je také výkrm kuřat 7 x 33 000 kusů ročně ve Vysokém Veselí, jejichž podestýlka je také cennou součástí organického hnojení.

Od roku 2011 se podnik zapojil i do energetických aktivit výstavbou BPS o výkonu 600 kW, jejíž výroba je založena na navážce senáže, siláže, cukrovarských řízků, organických produktů živočišné výroby a případně dalších kvalitních org. odpadů. Nyní je v energetice plánem pořízení fotovoltaiky o výkonu 100 kW na střechy areálu ve Veselské Lhotě.

Zemědělství má vliv na krajinu a ve Volanicích, tak jako určitě i jinde, k tomu přistupují zodpovědně. Mimo spolupráce s obcemi se letos připojí k zajímavému projektu monitoringu ptactva, kdy bude osazeno až 100 ptačích budek a ve spolupráci s ornitology bude vyhodnocováno jejich osídlení ptactvem, což přinese další informaci o ovlivnění přírody a krajiny zemědělským obhospodařováním. Podnik představila: Ing. Petra Zmátlíková a kol.

 

                                                                                                                                             Ing. Václav Jirka, foto: Volanická zemědělská a.s.