Zemědělské družstvo Všestary

Všestarská cibule je pojem přesahující hranice našeho kraje, ba i hranice naší země. Zemědělskému družstvu Všestary se totiž podařilo v roce 2008 dosáhnout registrace značky „Všestarská cibule“ jako chráněného zeměpisného označení původu. Pěstují zde tedy vlastně „značkovou“ cibuli. A cibule je jedním z druhů, na něž se Zemědělské družstvo Všestary zaměřuje ve své rostlinné výrobě. Tradice pěstování zeleniny na zdejších úrodných půdách sahá do roku 1964, kdyby byly vybudovány závlahy a pěstování zeleniny se dostalo do popředí. V historii se zde pěstovala samozřejmě cibule, ale i květák, zelí, mrkev, pórek. V současnosti je to právě cibule, pěstovaná na 70 až 200 ha podle osevního postupu, jejíž produkce dosahuje 3000 až 10 000 tun ročně. Cibule je distribuována do obchodní sítě prostřednictvím Vital odbytového družstva. Asi pět let se zde zaměřují také na pěstování brokolice, a je třeba říci, že její věhlas se rovněž šíří. Brokolice je v současnosti na cca 70 ha a je náročná nejen na pěstování, ale i na proces sklizně a zejména na skladování, kdy se po sklizni musí rychle zchladit na 8 °C a dále skladovat v chlazených skladech. Následně se balí do individuálního obalu a expeduje k zákazníkům. Brokolici i cibuli nabízí v sezóně podnik k prodeji i tzv. „ze dvora“.

Podnik celkově obhospodařuje asi 2500 ha zemědělské půdy na 50 katastrech severovýchodně od Hradce Králové v oblasti historického „bojiště 1866“ u Chlumu. Specifická je tedy nejen poloha celé obhospodařované plochy a veškerých areálů družstva (leží totiž v chráněné památkové zóně), ale i přístup a péče o tuto historicky významnou krajinu (problematická je zde například i výstavba nových zemědělských objektů

Z dalších plodin se ve Všestarech pěstuje zejména pšenice, ječmen, kukuřice, cukrovka nebo i sója GMO free či špenát.

Živočišná výroba, zahrnující na 1700 kusů skotu, je zaměřena na chov mléčných krav holštýnského plemene s uzavřeným obratem stáda. Dvě dojírny v moderních stájích využívá asi 860 dojnic. Skot je částečně vykrmován, částečně prodáván dál. Na maso, spíše jako raritu v malé míře, chovají všestarští i plemeno Wagyu, což je japonské plemeno skotu. Zemědělské družstvo Všestary se o roku 2019 může pyšnit zápisem do plemenné knihy tohoto raritního královského plemene.

Zemědělské družstvo Všestary zprostředkovává prodej, a především zajišťuje servis, zemědělské techniky pro zemědělce, ale i zahrádkáře, a to prostřednictvím obchodní značky VitalTech – prodejny situované v Rozběřicích u Hradce Králové. Velkou techniku zde najdou velcí i malí zemědělci. Malou zahradní techniku si může přijít vybrat široká veřejnost.

Zemědělské družstvo Všestary je aktivní i v oblasti marketingu a sociálních sítí (Facebook, Instagram). Je tak jedním z výrazných reprezentantů zemědělství Královéhradeckého kraje, potažmo celé České republiky, a to především díky svěžímu stylu svých příspěvků a propagace. Díky tomu se jim daří ještě více přibližovat zemědělství laické veřejnosti a mladé generaci. Podnik představila: Ing. Monika Nebeská, předsedkyně představenstva.

                                                                                            Ing. Václav Jirka, Bc. Aneta Hloušková, foto ZD Všestary