Dutinový pěvci osídlili budky

Dutinoví pěvci osídlili budky nainstalované v otevřené zemědělské krajině velmi rychle. Projektu Stanislava Šimka na obnovu populací dutinových pěvců v zemědělské krajině není ani rok a už přinesl výsledky, které jsou nad očekávání. Nově vyvěšené budky v krajině, která je využívána pro produkční formu hospodaření, ptáci okamžitě obsadili, zahnízdili v nich a vyvedli novou generaci. Do lokalit, pro které byl typický nedostatek přirozených dutin, se tak začínají vracet zástupci dutinových pěvců a s nimi i ptačí zpěv. O další vyvěšování budek mají zájem už nejenom zemědělské podniky, ale i podniky, jejichž předmět činnosti se zemědělstvím vůbec nesouvisí.

První zemědělská společnost, která se k realizaci odhodlala, byla ZS Kratonohy, a.s. na Královéhradecku. V obvodu hospodaření jsme v polovině dubna nainstalovali první pilotní projekt o  celkovém počtu 100 kusů budek. Následovala instalace dalšího pilotního projektu 100 budek v  odlišných lokalitách na Jičínsku u společnosti Volanická zemědělská, a.s., který nám se svými výsledky bude sloužit jako srovnávací základna.

Celý rozhovor pro Zemědělský zpravodaj Zemědělského svazu ČR si můžete přečíst Zde.


Přílohy ke stažení

Dutinový pěvci  [pdf, 340.2 KB]